تیر ۱۱

بازخوانی زندگی، شعر و اندیشه سرمد کاشانی، شاعر و عارف مقتول ایرانی در هند که سیدعبدالحمید ضیایی آن ‌را تصحیح کرده، با عنوان «عاشقانه‌های یک یاغی» به تازگی توسط نشر هزاره ققنوس منتشر شده است.\ به گزارش خبرگزاری کتاب ایران(ایبنا)، مقدمه این کتاب شامل ۶۰ صفحه می‌شود و در آن به موضوعاتی چون «درنگی بر گور یک ملحد»، «کفری به نام سرمد»، «در کمند تناسخ»، «دلتنگی‌های سرمد»، «سرمد و داراشکوه»، «قلندری مجذوب» و «در باب این کتاب» پرداخته شده است. نویسنده در بخش «در باب این کتاب» آورده است: «در این مجموعه کوشیده‌ام مجموعه‌ای از اشعار این شوریده مجذوب را که از استحکام و فخامت بیشتری برخوردار هستند برگزیده و با اشعار و کتاب‌های خطی، سنگی و چاپی منتشر شده و منتشر نشده در هند و ایران مقابله کنم و در این راه گاه از استنباط‌های شخصی نیز در رفع و رجوع کاستی‌های وزنی یا مشکلات قوافی سوده جسته‌ام.» ضیایی اختلافات رباعی‌هایی را که به دلیل اشکلات وزنی بدون تصحیح و به شکل خام در همه نسخه‌ها آمده بود بیش از حد تصور خوانده و ادامه داده است: «در این کتاب رسم‌الخط و شیوه نگارش را امروزی کرده‌ام و برخلاف نگارش نسخه‌ها، هم به تقطیع و جدانویسی کلمات توجه داشته‌ام و هم به علائم سجاوندی و هر دو را برای درک آسان‌تر رباعیات برای مخاطبان انجام داده‌ام.» وی درباره اشعار سرمد گفته است: «سرمد اشعار دیگری داشته که یا به‌طور کامل از بین رفته‌اند و یا به دست محققان نرسیده‌اند. همچنین جز یک غزل، از کارهای تغزلی او چیزی به دست ما نرسیده است. البته چند قطعه، دو بیت و تک بیت‌هایی نیز سروده که همگی در بخش پایانی کتاب آورده شده است.» بخش‌های دیگر این کتاب شامل «رباعیات سعید سرمد کاشانی»، «اشعار پراکنده سرمد کاشانی»، «دو بیت‌ها»، «یک غزل»، «قطعه»، «تک بیت‌ها» و «منابع و ماخذ» می‌شود. «عاشقانه‌های یک یاغی: بازخوانی زندگی، شعر و اندیشه سعید سرمد کاشانی» همراه با متن منقح اشعار با تصحیح، مقابله و توضیح عبدالحمید ضیایی در شمارگان ۲۲۰۰ نسخه و قیمت ۳۲۰۰ تومان به تازگی توسط انتشارات هزاره ققنوس منتشر و راهی بازار نشر شده است

نوشته ای از مدیر سایت

نوشتن دیدگاه