آذر ۲۳

شرایط چاپ اثر در  انتشارات هزاره ققنوس :
انتشارات هزاره ققنوس هر اثر را برای بررسی دریافت می‌نماید اما نشر کتاب در این انتشارات  پس از بررسی کارشناسی صورت می پذیرد.
برای هر اثر ارسالی دو نوع کارشناسی انجام می شود. یک نوع کارشناسی  به مباحث فنی و نوع دوم به مسائل اقتصادی و پیش بینی فروش کتاب ناظر است.
در واقع کارشناس فنی  انتشارات صلاحیت چاپ اثر را در هزاره ققنوس تعیین و کارشناس دوم نحوه تعامل و قرارداد با نویسنده را معین  می کند.
نوع تعامل با نویسندگان برای  چاپ اثر در  انتشارات هزاره ققنوس :
پس از تایید اثرجهت چاپ در انتشارات بسته به نظر کارشناس دوم یکی از روشهای زیر برای عقد قرارداد با نویسنده صورت خواهد گرفت
– پرداخت کل هزینه های  چاپ  و حق التالیف نویسنده اثر توسط ناشر. در این نوع قرارداد امتیاز اثر متعلق به ناشر خواهد بود.
– پرداخت کل هزینه های  چاپ  و حق نشر اثر توسط مولف . در این نوع قرارداد امتیاز اثر متعلق به مولف خواهد بود.
– پرداخت کل هزینه های  چاپ  توسط  ناشر و مولف و تقسیم امتیاز و کتاب‌های منتشره بر اساس میزان درصد مشارکت طرفین

در یافت فرم پیشنهاد کتاب در قالب فایل pdf

 

دریافت فرم پیشنهاد کتاب  در قالب فایل  word ]

 

 توصیه  کلیدی :

توصیه ما به همه‌ی آنهایی که اولین بار است می خواهند کتابی منتشر کنند این است که مطلب

رازهای چاپ و نشر را به قلم رضا حاجی آبادی مدیر مسئول انتشارات هزاره ققنوس بخوانند

رضا حاجی آبادی مدیر انتشارات هزاره ققنوس در مطلبی که  در صفحه ۸ روزنامه جام جم جهارشنبه ۱۹ آذر ۹۳ منتشر شده ۲۰ نکته کلیدی که تازه‌واردان حوزه نشر کتاب و نویسندگان جویای نام باید بدانند را افشا کرده است.

نوشته ای از مدیر سایت

نظرات غیر فعال است.